sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Kwon Jun Mo
Giám Đốc
033 474 8288 - 028 6283 6285

Ms Lê Thị Thu Thảo
Nhân viên kinh doanh
078 519 5677 - 096 998 4675

Ms. Hương
Nhân viên kinh doanh
0902 899 827 - 096 277 6261

Trục Bung Hơi

YR-100U (LUG TYPE)
YR-100U (LUG TYPE)
YR-200A (LEAF TYPE)
YR-200A (LEAF TYPE)
YR-201 (INNER TYPE)
YR-201 (INNER TYPE)
YR-202B (INNER TYPE)
YR-202B (INNER TYPE)
YR-203 (INNER TYPE)
YR-203 (INNER TYPE)
YR-205 (INNER TYPE)
YR-205 (INNER TYPE)
YR-206A (SPECIAL AIRSHAFTS)
YR-206A (SPECIAL AIRSHAFTS)
YR-300 (PIN TYPE)
YR-300 (PIN TYPE)
YR-400 (BUTTON TYPE)
YR-400 (BUTTON TYPE)
YR-500 (SEPARATOR TYPE)
YR-500 (SEPARATOR TYPE)
YR-700 (AIR FRICTION)
YR-700 (AIR FRICTION)
YR-700A (AIR FRICTION)
YR-700A (AIR FRICTION)

Phụ Kiện

Ống cao su Ass’y
Ống cao su Ass’y
Súng Hơi loại A
Súng Hơi loại A
Súng Hơi loại B
Súng Hơi loại B
Súng Hơi loại C
Súng Hơi loại C
Van bơm khí loại A
Van bơm khí loại A
Van bơm khí loại B
Van bơm khí loại B
Van bơm khí loại C
Van bơm khí loại C
Van bơm khí loại E
Van bơm khí loại E
Chốt lồi và tấm kim loại sử dụng cho trục bung hơi xã cuộn
Chốt lồi và tấm kim loại sử dụng cho trục bung hơi...
Chốt lồi và tấm kim loại sử dụng cho trục bung hơi quấn cuộn
Chốt lồi và tấm kim loại sử dụng cho trục bung hơi...
Chốt lồi cho lõi thép
Chốt lồi cho lõi thép
Chốt lồi và tấm kim loại bằng nhôm
Chốt lồi và tấm kim loại bằng nhôm